p2242859Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Δωρόθεος Α΄Στέκας, με το υπ΄αριθμ. 966/1.9.1977 έγγραφο του, μετά και τη συμφώνη γνώμη  της  Διαρκούς  Ιεράς Συνόδου,  όπως αυτή συμπεριελήφθη στο υπ΄αριθμ. 4027/1977 έγγραφο Αυτής, απεφάσισε την σύσταση ανδρώας κοινοβιακής Μονής στην Ερμούπολη, με Καθολικόν αυτής τον Ιερό Ναό  Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου  Ταλάντων και κελιά, τα  πέριξ αυτού ευρισκόμενα τότε προσκτίσματα.

Εν τέλει η Ιερά Μονή ανασυνεστήθη δια του υπ΄αριθμ. 103 Προεδρικού Διατάγματος,  δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ 21/17.2.1978 ( Τεύχος Α΄).

Τα κτήματα και τα κτίσματα,  στα οποία ευρίσκεται η Ιερά  Μονή, περιήλθαν στην κυριότητα του τότε Ναού του Αγ. Ιωάννου δια των  υπ΄ αριθμ. 16845/6.10.1885 και 2584/13.5.1986 Συμβολαίων, των Συμβολαιογράφων Ερμουπόλεως Ανδρέα Βιολάκη και Νικολάου Σίμου.

Για το Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου, κατά τα έτη  1940-1941, υπήρξε διένεξη μεταξύ των Ιερών Ναών Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Κωνσταντίνου Ερμουπόλεως, εξ όσων  από την διασωθείσα αλληλογραφία διαπιστώνεται, τόσον μεν για την εποπτεία και συντήρησή του, όσο και για την Λειτουργική παρουσία του, προς εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Εν τέλει, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σύρου Φιλάρετος δια του υπ΄αριθμ. 1140/26.5. 1947 αποσταλέντος  έγγραφου  του  προς  το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του  Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου, ανεκάλεσε την από 23.5.1941 απόφαση του περί αυτόν Μητροπολιτικού Συμβουλίου, δια της οποίας ανετίθετο η διοίκηση  του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννου στον εξονομασθέντα Ιερό Ναό του Αγ.Κωνσταντίνου, και προσήρτησε εκ νέου την διοίκηση και διαχείριση αυτού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Από του έτους αυτού, έως και του έτους 1977,  την όλη επιμέλεια και διοίκηση είχε ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Δωρόθεος Α΄, δια του  υπ΄αριθμ. 1189/27 .10.1977 εγγράφου του προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του  Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, παρήγγειλε την παράδοση του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου, των πέριξ αυτού οικημάτων και κτημάτων, δια σχετικού πρωτοκόλλου,  προς τον Αρχιμ. Δωρόθεο Γάγγο, αναλαβόντα  τότε την Ηγουμενία της Μονής.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, δια των υπ΄αριθμ. 11/01.11.1977, 12/04.11.1977 και 13/11.12.1977 αποφάσεών του, πρώτον μεν απεδέχθη την ως άνω απόφαση του Μακαριστού Μητροπολίτη  Δωροθέου, και δεύτερον παρέδωσε  με πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως,  με ημερομηνία 5.11.1977, όλη  την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ναού, προς τον  Ηγούμενον και εκπρόσωπον της αρτισυστάτου τότε Μονής.

Εν συνεχεία ο Μακαριστός  Μητροπολίτης Δωρόθεος, απεφάσισε την σύσταση Οίκου Ευγηρίας στην Ερμούπολη, για την προστασία απόρων και απροστάτευτων γερόντων της Σύρου και της ευρύτερης περιοχής των Κυκλάδων, και την περίθαλψή τους κατά την δύσκολη  περίοδο της ζωής τους από τον χρόνο και τις ασθένειες.

Ο Οίκος αυτός με την επωνυμία «Οίκος Ευγηρίας Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου», συνεστήθη με την υπ΄αριθμ. 808/01.07.1981 Μητροπολιτική πράξη, παρά τη Ιερά Μονή, του Κανονισμού Λειτουργίας του ευαγούς αυτού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ 438/23.7. 1981 ( Τεύχος Α΄).

Έκτοτε και ως σήμερα, η Ιερά Μονή στεγάζει στους χώρους της τον Οίκο Ευγηρίας της Ιεράς Μητροπόλεως και χαίρει καυχωμένη εν Κυρίω, ότι στους χώρους αυτούς έχουν φιλοξενηθεί επί 20 χρόνια τώρα δεκάδες γέροντες και όχι μόνο, οι οποίοι βρήκαν και συνεχίζουν να βρίσκουν στοργή και αγάπη από την Εκκλησία.

Στα λίγα τότε προσκτίσματα ο Μακαριστός Μητροπολίτης, ανήγειρε δύο  διώροφες πτέρυγες,  όπως βρίσκονται σήμερα, με χρήματα της Ιεράς  Μητροπόλεως και δωρεές.

Ο Οίκος Ευγηρίας σήμερα έχει την μεγάλη ευλογία του Θεού, να στηρίζεται  οικονομικά και από το Κληροδότημα «Δημητρίου και Λιλίκας  Μωραϊτη Σύρου» ( ΦΕΚ 922/27 Μαΐου 2008 (Τεύχος Β΄), και ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ιδρύματος, υπό την προεδρεία του φιλογενούς Ανδριώτη Φιλίππου Μωραῒτη, έχει εκπονήσει μελέτη για την ανέγερση νέας  μεγάλης και σύγχρονης πτέρυγας, και έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 571  Άδεια  οικοδομής απο την Διεύθυνση Πολεοδομίας Σύρου, επ΄ονόματι του Οίκου Ευγηρίας, προκειμένου να μεταστεγασθούν εκεί οι τρόφιμοι και το προσωπικό, ώστε στην συνέχεια να επισκευασθεί και το παρόν κτίριο, για να αποτελέσουν στο τέλος ένα σύνολο ενός μεγάλου συγκροτήματος,  με τις απαιτούμενες σήμερα από την κοινωνία προδιαγραφές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281089135
email
: girokomio.talanta@gmail.com   

Φωτογραφίες: Διακ. Αλέξιος Παπαδόπουλος

Ιερά Μητρόπολις Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου, Σίφνου, Σερίφου, Κιμώλου, Κύθνου, Φολεγάνδρου, Σίκινου
Διεύθυνση: Στ. Βαφιαδάκη 2 Ερμούπολη, Σύρος 84100 Ελλάδα
Email: imsyrou@gmail.com, website: https://imsyrou.gr
Τηλέφωνο: +30 22810-82582, Φαξ : +30 22810-81553

 

Please fill the required field.
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-rontis.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-rontis.jpg?width=122&height=100
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image07.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image07.jpg?width=122&height=100
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image05.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image05.jpg?width=122&height=100
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image03.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image03.jpg?width=122&height=100
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image08.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image08.jpg?width=122&height=100
images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image06.jpg#joomlaImage://local-images/stories/xorigoi/130x100-toheight-90-image06.jpg?width=122&height=100
Please fill the required field.
© Copyright 2024 Ιερά Μητρόπολις Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου, Σίφνου, Σερίφου, Κιμώλου, Κύθνου, Φολεγάνδρου, Σίκινου Back To Top