Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο ενοριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερίφου είναι Βυζαντινού ρυθμού και κατά τους Βυζαντινούς λόγιους πρέπει να είναι κτισμένος γύρω στο 950μ.Χ.

Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού και είναι στο μέσον του χωριού Παναγιά. Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού υπάρχουν αρκετές τοιχογραφίες οι οποίες όμως έχουν οι περισσότερες φθαρεί από το χρόνο.

Πανηγυρίζει στις 16 Αυγούστου με περιφορά της εικόνας της Παναγίας σε όλο το χωριό και με προσέλευση αρκετού κόσμου, γιατί αυτή την εποχή είναι η ακμή της τουριστικής περιόδου και υπάρχουν αρκετοί στο νησί Σερφιώτες και μη.


Εκτύπωση   Email