Εκτύπωση

Ο Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννου  είναι  σταυροειδής βυζαντινού ρυθμού μετά τρούλλου.
Χτίστηκε στην μαγευτική Ποσειδωνία, το 1870.

Έχει μεγάλο προαύλιο χώρο με ωραία ανακαινισμένα κτίσματα