Μήνυμα Σεβασμιωτάτου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2012-2013

Ἀπό αὔριο θά «λειτουργεῖστε» καθημερινά στό ναό τῆς γνώσης καί τῆς ἀρετῆς, στό Σχολεῖο, μέ λειτουργούς, συμβούλους καί ὁδηγούς τούς δασκάλους καί τούς καθηγητές σας καί συμπαραστάτες τούς γονεῖς σας!

Ἀντίδωρο στήν προσφορά τους, προσφέρετε τήν προσωπική σας προσπάθεια, τή συστηματική σας μελέτη, τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀποφασιστική σας διάθεση νά γίνετε οἱ «Ἀργοναῦτες τοῦ πνεύματος», πού θά διευρύνετε ἀκόμα περισσότερο τούς πνευματικούς σας ὁρίζοντες, θά ἀποκρυπτογραφήσετε τό αἴνιγμα τῆς δημιουργίας καί θά ἀποκαλύψετε τό νόημα,  τόν σκοπό καί τόν Οὐράνιο προορισμό τῆς ἐπίγειας ὕπαρξης τοῦ Ἀνθρώπου, θά ἐκτιμήσετε τήν ἀξία τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι τῶν πραγμάτων, θά συνειδητοποιήσετε ὅτι ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν βρίσκεται στο ἔχειν, ἀλλά στό εἶναι.

Στήν ὄμορφη αὐτή, ἀλλά καί ἐπίπονη καί ἐπίμοχθη πορεία, ὡς Πνευματικός σας Πατέρας, θά βρίσκομαι πάντα στό πλευρό σας, προσευχόμενος γιά τήν πρόοδό σας, καμαρώνοντας τίς ἐπιτυχίες σας, στηρίζοντάς σας στίς δυσκολίες σας καί βοηθώντας σας νά ἐπανορθώσετε τίς ὅποιες ἀποτυχίες σας.

Καλή, εὐλογημένη καί δημιουργική ἡ νέα Σχολική Χρονιά!

Με πατρική αγάπη και ευχές

Ο Σύρου Δωρόθεος Β'


Εκτύπωση   Email