Μήνυμα ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους στα Γυμνάσια και Λύκεια

Μήνυμα 

 

Ἀριθμ.Πρωτ.: 2652
Ἐν Ἑρμουπόλει τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2010

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου,Κιμώλου, Σικίνου καί Φολεγάνδρου
κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ τοῦ Β΄
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς, τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2010-2011

 

Στίς ἀπαρχές μιᾶς νέας προσπάθειας, πού ἡ ἔναρξη τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους σηματοδοτεῖ, ὡς Πνευματικός σας Πατέρας βρίσκομαι κοντά σας, μέ τίς σκέψεις καί τίς εὐχές μου νά σᾶς συνοδεύουν στήν προσπάθειά σας νά ἀνεβεῖτε ἔνα ἀκόμη σκαλί στήν κλίμακα τῆς γνώσης καί τῆς παιδείας καί μαζί νά ἀνεβάσετε τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας ἀκόμα ψηλότερα.

Χρησιμοποιεῖστε τά μαθήματά σας ὡς μοχλό ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου. Ἀξιοποιεῖστε τό χρόνο τῶν σπουδῶν σας γιά νά μάθετε νά ἀντιλαμβάνεσθε, ἀλλά καί νά γεύεσθε, τό ἱερό, τό ὡραῖο καί τό ἀληθινό, ὡς τρόπο ζωῆς.

Χαιρετίζουμε μέ ἀγάπη καί τιμή ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Ἐπαρχίας μας, καί τούς εὐχόμαστε δύναμη καί φωτισμό ἀπό τό Θεό, ὥστε πάντοτε νά βιώνουν πλούσιες τίς πνευματικές ἱκανοποιήσεις ἀπό τό ἱερό καί ἐπίπονο ἀνθρωπαγωγικό ἔργο τους.

Ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τίς ἐπιδιώξεις ὅλων σας, νά καρποφορεῖ τούς μόχθους σας καί νά σᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό καί ἀπό κάθε κίνδυνο.

Καλή πρόοδο καί προκοπή στά Γράμματα καί στήν ἀρετή!   
 


Εκτύπωση   Email