ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (1907-1929) ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ κ. ΔΩΡΟΘΕΟ Β΄

Σήμερα το πρωί η ανεψιά τρίτης γενιάς του αοιδίμου Μητροπολίτου Σύρου Αθανασίου Λεβεντοπούλου, κα Βασιλική Ηλιοπούλου-Κατωπόδη, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επεσκέφθη στο Επισκοπείο Ερμουπόλεως τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄και του προσέφερε την πολυθρόνα, τα παράσημα, πολύτιμο ιστορικό φωτογραφικό υλικό και το πτυχίο από τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Λειψία της Γερμανίας του αοιδίμου Προκατόχου του Μητροπολιτου Σύρου Αθανασίου Λεβεντοπούλου, τα οποία επί δεκαετίας εφυλάσσοντο στην οικία της αειμνήστου μητρός της Καλλιόπης Ηλιοπούλου, το γένος Λεβεντοπούλου, που συνεδέετο με τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄με αμοιβαίους δεσμούς φιλίας και εκτιμήσεως.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ ευχαρίστησε την κα Βασιλική Ηλιοπούλου-Κατωπόδη για την προσφορά των πολυτίμων αυτών κειμηλίων, τα οποία, όπως είπε, θα διαφυλαχθούν και θα εκτεθούν ὀπως αξίζει στη μνήμη του επιφανούς Ιεράρχου.

Εκτύπωση