ΙΕΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΩΑΣΑΦΑΙΩΝ

1. Κώστας Τσαλαπίνας, ο οποίος προσήλθε το 1928 και έλαβε το όνομα Ακάκιος

2. Θεόδωρος Τσαλαπίνας, ο οποίος προσήλθε το 1935, και

3. Ανδρέας Θηβαίος, ο οποίος προσήλθε το 1938 και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ.

Κατά τη διερεύνηση του Μοναχολογίου της παλαιάς Αδελφότητος των Ιωασαφαίων, το οποίο είχε την ευγενή καλωσύνη να επιδείξει στον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β’ ο Γέροντας της Αδελφότητος, Πανοσιώτατος Νεόφυτος, διεπιστώθη η εγγραφή ονομάτων τριών Ερμουπολιτών, οι οποίοι από την πόλη του Ερμή προσήλθαν στο Παναγιοβάδιστο Όρος και έζησαν, ζηλώσαντες την ισάγγελο πολιτεία, στην Ιερά Καλύβη των Ιωασαφαίων, τα οποία είναι:

1. Κώστας Τσαλαπίνας, ο οποίος προσήλθε το 1928 και έλαβε το όνομα Ακάκιος

2. Θεόδωρος Τσαλαπίνας, ο οποίος προσήλθε το 1935, και

3. Ανδρέας Θηβαίος, ο οποίος προσήλθε το 1938 και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ.


Εκτύπωση   Email