Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENGAGE» Erasmus.+

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου συμμετείχε στην 4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENGAGE» Erasmus.+ που έλαβε χώρα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Ștefan cel Mare την Σουτσεάβα της Ρουμανίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η εικονική Πλατφόρμα (VP) για την διάγνωση και την βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων, μέσα από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων ενοτήτων στον τομέα της επίλυσης προβλημάτων, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ομαδικής εργασίας. Καθώς και η Διαδικτυακή πύλη (Matching Portal) για την διευκόλυνση της αντιστοίχησης των προσόντων των νέων ενηλίκων και των εργοδοτών με βάση τις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες ‘’soft skills”

 

 


Εκτύπωση   Email