ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Φωτογραφίες: Γεώργιος Πολυκανδρίτης, Δήμητρα Φανερού

 


Εκτύπωση   Email