Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ Π.Ι.Ι.Ε ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Φωτογραφίες: Γεώργιος Πολυκανδρίτης, Δήμητρα Φανερού


Εκτύπωση   Email