Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Φωτογραφίες: Γεώργιος Πολυκανδρίτης, Δήμητρα Φανερού


Εκτύπωση   Email