2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ο ομιλητής κ. Χρίστος Τανός, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος και Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ιστιτούτου, ανέπτυξε το θέμα «Ο ενεργός ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού», όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αν για τη συνολική ψυχοκοινωνική συγκρότηση του παιδιού είναι πολύτιμη και αναγκαία η εμπλοκή του πατέρα στη ζωή του, άλλο τόσο και ίσως πιο πολύ, κρίνεται ως άκρως απαραίτητη στη φάση της εφηβείας του. Τότε τον αποζητά με επίγνωση ως στήριγμα, ως διακριτικό και αξιόπιστο καθοδηγητή στους προβληματισμούς του, στις ανησυχίες του και στις ψυχοσωματικές αναστατώσεις. Αναφορικά τώρα με την απουσία του πατέρα από την οικογένεια, ή την ανεπάρκεια του, οι μελέτες αποκαλύπτουν ότι επιφέρουν κάποιες αρνητικές επιδράσεις στην προσωπικότητα του παιδιού. Η ανεπάρκεια του ιδιαίτερα, που στην ουσία ταυτίζεται με την ψυχική του απουσία φαίνεται πως είναι περισσότερο επιβλαβής από τη φυσική του απουσία.»

Ο κ. Τανός, με την ιδιότητα του συγγραφέα, δώρισε το βιβλίο του «Η δυσλεξία και η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού μαθητή» στη Σχολή Γονέων της ιεράς νήσου Τήνου.

Την ανάγκη δημιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης για γονείς δήλωσε η υπεύθυνη της Σχολής κ. Αναστασία Μπαξεβάνη και ευχαρίστησε τον ομιλητή για τη δωρεά του.

Στο τέλος της συνάτησης δόθηκε στους γονείς η περίληψη της ομιλίας και το πρόγραμμα της Σχολής.

 


Εκτύπωση   Email