Ο ΣΕΒ. ΣΥΡΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Εκτύπωση