Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

     Σημειωτέον ότι τρεις χρηματίσαντες Πατριάρχες Αλεξανδρείας κατήγοντο από τα νησιά της Μητροπόλεως Τήνο, Άνδρο και Σίφνο, ο Τήνιος Φώτιος (1900-1926), ο Άνδριος Ματθαίος (1746-1765) και ο Σίφνιος Ιερόθεος Β (1847-1858).


Εκτύπωση   Email