Αγιασμός των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Εκτύπωση