Αγιασμός μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Όρμου Κορθίου

Εκτύπωση