Αγιασμός επί τη ενάρξει νεου σχολικού έτους στη Σύρο

Μετά στο Νηπιαγωγείο Ερμουπόλεως

Στη συνέχια στα Γυμνάσια της Σύρου

Και τέλος στα Λύκεια 

φωτο : Ιερολ. Ιεροδιάκονος Αλέξιος Παπαδόπουλος 


Εκτύπωση   Email