ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΟΤΖΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

Εκτύπωση