1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Κάποιοι, βέβαια, θα αναρωτηθούν, ποιός είναι ο ρόλος και η αναγκαιότητα της φιλοσοφίας, ειδικά σήμερα, σε μια εποχή τεχνολογικής και επιστημονικής παγκυριαρχίας και της τεχνοκρατικής απολυταρχίας.

Αλλά, γι`αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε περισσότερο από ποτέ αναγκαία τη φιλοσοφία, ως μελέτη και ως πράξη ζωής.

Το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον του ανθρώπου και του πολιτισμού θα είναι, πώς μέσα στην κουλτούρα των υπολογιστών, πώς στον επερχόμενο προμηθεϊκό "αιώνα της βιοτεχνολογίας", πως μέσα στις γιγαντιαίες απρόσωπες δομές της αγοράς και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας θα διασωθεί ο "πολιτισμός του προσώπου", η αλήθεια ως σχέση, η προτεραιότητα της ελευθερίας απέναντι στην ανάγκη, της "πράξης" απέναντι στην "ποίηση"...

Όποιος ανακαλύψει πραγματικά τη φιλοσοφία μοιάζει να έχει φορτωθεί ένα βάρος, το οποίο ούτε να σηκώσει μπορεί, αλλά ούτε και να αποθέσει. Ο Επίκουρος, στην αρχή της περίφημης επιστολής του "Προς Μενοικέα", μας δίνει το ανεξίτηλο υπαρξιακό στίγμα της φιλοσοφίας: "Ούτε όταν κάποιος είναι νέος να αναβάλλει το φιλοσοφείν, ούτε όταν γηράσει να λυπάται τον κόπο να φιλοσοφεί. Γιατί κανείς δεν είναι άωρος ούτε πάρωρος γι' αυτό που κάνει την ψυχή να υγιαίνει. Όποιος λέγει ότι ακόμη δεν είναι καιρός ή ότι πέρασε ο καιρός για να φιλοσοφεί, μοιάζει μ' αυτόν που λέγει πως δεν ήρθε ακόμη ή ότι παρήλθε ο χρόνος για την ευδαιμονία".

Με τις σκέψεις αυτές,  συγχαίρω τους εμπνευστές, διοργανωτές και εκλεκτούς εισηγητές του 1ου Συμποσίου Φιλοσοφίας Σύρου, εκφράζω τη λύπη μου διότι από καιρού προγραμματισμένα ποιμαντικά μου καθήκοντα δεν μου επέτρεψαν να παρίσταμαι σήμερα κοντά σας, εύχομαι πλήρη επιτυχία των εργασιών του και, υπενθυμίζοντας τη διασωθείσα ρήση του Σύριου φιλοσόφου ότι <ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΦΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΖΕΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ> καταθέτω την ελπίδα ή μάλλον τη βεβαιότητά μου ότι το Συμπόσιο αυτό θα αποτελέσει απαρχή  και άλλων παρόμοιων πνευματικών εκδηλώσεων, που προάγουν τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό!

Με ευχές και αγάπη

†Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'»


Εκτύπωση   Email