ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

φωτογράφος : Διακ. Αλέξιος 


Εκτύπωση   Email