Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

φωτογράφος : Διακ. Αλέξιος 

Εκτύπωση