ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΜΥΡΙΔΑ ΠΙΣΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΕ Η Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

φωτογράφος : Διακ. Αλέξιος 


Εκτύπωση   Email