ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

kea_neo

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από συνάντηση του αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρυσίνη και του οικονομικού υπεύθυνου του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου κ. Αλεξανδρή, με την με την υπεύθυνη για την πληρωμή υπόλογο του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Μαργαρώνη Παναγιώτα, ενημερωθήκαμε ότι η επιταγή που αντιστοιχεί στο 40% του έργου και καλύπτει  το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων, για δυόμιση μήνες, θα παραληφθεί την Τέταρτη, 3 Οκτωβρίου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι απαιτείται διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών για την πίστωση των χρημάτων από την Τράπεζα στο λογαριασμό μας, η μισθοδοσία των εργαζομένων  θα καταβληθεί στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Οκτωβρίου ( 8/10/2010) 

 

Νίκος Χρυσίνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.Εκτύπωση   Email