ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     Τα δικαιολογητικά περιελάμβαναν,  μεταξύ άλλων, και για το σύνολο των 234 εργαζομένων:

  • Παρουσιολόγια με τις υπογραφές των εργαζομένων
  • Καθημερινό πλάνο εργασίας και περιγραφής του προς υλοποίηση έργου
  • Βεβαιώσεις των Δήμων και των υπολοίπων φορέων για την ορθή υλοποίηση  του Προγράμματος.
  • Βεβαιώσεις και αντίγραφο του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ
  • Αντίγραφα καταστάσεων από την Επιθεώρηση εργασίας

     Παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι μήνας αδειών και ότι τα δικαιολογητικά αυτά έπρεπε να συγκεντρωθούν πρωτότυπα και να σταλούν στην Σύρο από όλα σχεδόν τα νησιά των Κυκλάδων, αποστείλαμε πλήρη φάκελο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 21 Αύγουστου, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα!

     Η Διαχειριστική Αρχή, μετά από έλεγχο, τα διαβίβασε στην υπόλογο την Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου,  η οποία και μας ζήτησε τα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της Α’ δόσης (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικά πρωτοδικείου, αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σύνταξη Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου από τον Μητροπολίτη Σύρου,  για την εκταμίευση της Α’ δόσης)

     Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας την Τρίτη, 19 Σεπτέμβριου  και διαβιβαστήκαν χέρι με χέρι στην υπόλογο, από την οποία και ενημερωθήκαμε ότι θα ειδοποιηθούμε για τον ημερομηνία είσπραξης της επιταγής την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.

 

Ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β΄
Πρόεδρος του Δ.Σ


Εκτύπωση   Email