ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Στό Κατηχητικό θά μάθεις πώς νἀ γνωρίσεις καί νά ἀγαπήσεις τό Θεό, τόν ἑαυτό σου καί τό συνάνθρωπό σου.

Θά ἀνακαλύψεις τά προτερήματά σου, θά διορθώσεις τά σφάλματά σου καί θά ὁλοκληρώσεις σωστά τήν προσωπικότητά σου.

Θά γνωρίσεις τή Θρησκεία τῶν πατέρων σου, πού στήριξε καί στηρίζει το Γένος μας στις δύσκολες στιγμές του.
Θά ἐξασκηθείς στό νά σέβεσαι τούς ἄλλους, νά τούς ἀγαπᾶς παρά τά ὅποια ἐλαττώματά τους καί νά ἀποδέχεσαι τή διαφορετικότητά τους.
Θά διδαχθεῖς πῶς μέ ἀξιοπρέπεια καί ἁπλότητα νά ζεῖς καί πῶς γιά τό κοινό καλό νά μοχθείς.
Στό Κατηχητικό θά μάθεις τήν ἀλήθεια ν’ ἀγαπᾶς καί ἄφοβα γιά τή δικαιοσύνη νά πολεμᾶς!
Θά μάθεις τό Θεό γιά τίς εὐεργεσίες Του νά εὐχαριστεῖς καί μέ ἐμπιστοσύνη τή ζωή σου στά χέρια Του νά ἐμπιστευθεῖ!
Τό Κατηχητικό, παιδί μου, εἶναι ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ, πού σέ περιμένει ἀνοιχτή
Ἀγαπητοί μου δάσκαλοι καί γονεῖς!
«Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός τόν Κύριον»!
Ὁδηγεῖστε τά παιδιά σας καί ἐμπιστευθεῖτε τα στήν Ἐκκλησία.
Παρακινεῖστε τα νά γνωρίσουν καί νά φοιτήσουν στά Κατηχητικά τῆς ἐνορίας σας, τά πνευματικά αὐτά θερμοκήπια, πού θά τά προφυλάξουν ἀπό τήν «παγωνιά» τῆς ἐποχῆς μας!
Κηρύσσοντες τὴν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς μας προσπάθειας, ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι, ὥστε ὁ σπόρος τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ διά τῆς κατηχήσεως σπείρεται στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας, νὰ καρποφορήσει, στην τοπική μας κοινωνία μέλλον καλύτερο νά χαρίσει καί στὴ χαρὰ καὶ τὴ δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ νά ὁδηγήσει!

Εκτύπωση   Email