Μήνυμα Πάσχα 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124η

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Ἐλέῳ Θεοῦ

Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἅνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου
Κύθνου, Σέριφου, Σίφνου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Δήλου καί Σίκινου

 

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόχριστο λαό
τῶν νησιῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας  

Ἀδελφοί μου, εὐλογημένοι Χριστιανοί,

ἐκλεκτοί κάτοικοι τῆς πολυνησιακῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, φιλόχριστοι ἐπισκέπτες καί συμπανηγυριστές, 

«Χαίρετε»! 

Εἶναι ἡ πρώτη λέξη, πού βγῆκε ἀπό τά χείλη τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτῆ, καί ἀμέσως ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη ἐγκαταστάθηκε στις ψυχές τῶν τολμηρῶν Μυροφόρων καί τῶν καταπτοημένων Μαθητῶν... 

Καί ἀπό τότε, μέχρι σήμερα καί ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, 

«Χαίρετε!» ἐπαναλαμβάνει ὁ Νικητής τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. 

Πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, κάθε ἐποχῆς, κάθε τάξεως, κάθε ἠλικίας, κάθε φύλου καί φυλῆς.... Πρός ὅλους καί πρός τόν καθένα μας χωριστά!

Χαίρετε, συνιστᾶ στούς νέους, πού βλέπουν τό παρόν μέ φόβο καί ἀνασφάλεια... 

Χαίρετε, προτρέπει τούς ἐνήλικες, πού τόσα προβλήματα καθημερινά ἀντιμετωπίζουν... 

Χαίρετε, συμβουλεύει τούς ἠλικωμένους, τούς τό βάρος τῶν ἐτῶν φορτωμένους. 

Χαίρετε, ὑπενθυμίζει στούς ἄνεργους, τούς πονεμένους, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀπογοητευμένους, τούς θλιμμένους, τούς ξενιτεμένους. 

Χαίρετε, οἱ πενθοῦντες αγαπημένα σας πρόσωπα, διότι σήμερα «θανάτου ἑορτάζομεν τήν νέκρωσιν» καί τῆς αἰωνίου ζωῆς τήν ἔναρξη! 

ΧΑΙΡΕΤΕ, απευθύνεται καί σέ μᾶς τούτη τήν ὁλοφώτεινη νύχτα ὁ Ἀναστημένος Θεάνθρωπος! 

Ἰδιαίτερα, σήμερα, πού ἡ διεθνής καί ἐθνική οἰκονομική συγκυρία ἔχει στεγνώσει τήν ψυχή μας ἀπό κάθε χαρά καί αἰσιοδοξία, ἄς ἀνοίξουμε τά αὐτιά τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς μας καί ἄς ἀπαντήσουμε θετικά στό προσκλητήριο αὐτό τῆς χαρᾶς! 

Μιᾶς χαρᾶς, πού τίποτα καί κανείς δέν μπορεῖ νά σκιάσει, τίποτα καί κανείς δέν μπορεῖ νά ἀφαιρέσει! 

Ἀδελφοί μου, 

Πάσχα! Ἡμέρα χαρᾶς ἀνθρώπων καί Ἀγγέλων! «Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος καί συνεορτάσωμεν Πάσχα τό σωτήριον»! 

Ἄς φαίνονται ὅλα σκοτεινά, ἄς παρουσιάζονται ὅλα ἀπελπιστικά. Σήμερα ἀναστήθηκε ἡ πάντων Χαρά! 

Πατρικά σᾶς εὔχομαι αὐτή ἡ χαρά νά γεμίζει τίς καρδιές σας καί νά φωτίζει τή ζωή σας, χαρίζοντας σέ ὅλους ὑγεία, πρόοδο καί εὐημερία. 

 

Μετά πατρικών πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης

† Ὁ Σύρου Δωρόθεος Β΄


Εκτύπωση   Email