ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΑΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ Ι. ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (13 ΜΑΪΟΥ 2006) ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΐΟΥ 2014

Agripnia16052014

 

Ἀνακοινώνεται στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Σύρου ὅτι τήν Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014, ἡ ἐπέτειος τῶν 8 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐλεύσεως στήν Ἑρμούπολη καί ἐνθησαυρίσεως στό Ναό μας τοῦ ἱεροῦ Ἀποτμήματος ἐκ τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ Πολιούχου Σύρου-Ἑρμουπόλεως καί Ἐφόρου τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ναυτιλλομένων Ἁγίου Νικολάου, θά ἑορτασθεῖ κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:
10:30 μ.μ.: Ὄρθρος, Δέηση ὑπέρ διαφωτίσεως καί ἐνισχύσεως τῶν μαθητῶν, πού θά συμμετάσχουν στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις, καί Ἀρτοκλασία
12:00 μεσονύκτιο: Θεία Λειτουργία.
Παρακαλοῦνται οἱ φιλέορτοι καί φιλάγιοι Χριστιανοί νά παραστοῦν στίς ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις καί νά ἐκζητήσουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί νά προσευχηθοῦν γιά τήν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν μας.

 

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
www.agiosnikolaosyrou.gr
Ἑρμούπολη, 13 Μαΐου 2014

 


Εκτύπωση   Email