ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ

theatre

“Συμπληρώνονται σήμερα, κατ`ευτυχή σύμπτωση ανήμερα του Πάσχα, 150 χρόνια από τον εγκαινιασμό του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ, του ακατάλυτου αυτού και διαχρονικού δημιουργήματος, που στολίζει την Ερμουπολη και αποτελεί κορυφαίο δείγμα πολιτισμού των προγόνων μας, οι οποίοι θεμελίωσαν και οργάνωσαν μια πόλη όχι μόνο οικονομικά αλλά και πνευματικά ανεπτυγμένη, αληθινά ολοκληρωμένη!               

Διαβλέποντας οι πατέρες μας ότι με το θέατρο, το άτομο κοινωνικοποιείται, συμφιλιώνεται με τον συνάνθρωπο, αφού η θεώρηση της ανθρώπινης οντότητας μέσα από την καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία επιτρέπει την πορεία του «εγώ» προς το «εσύ», και γνωρίζοντας ότι η πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας αποτελεί τη βάση  της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης,  κατεσκεύασαν ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το ναό αυτό της Τέχνης και του Πολιτιμού, μέσα στον οποίο “τελεσιουργείται” η κάθαρση της ανθρὼπινης τραγωδίας.

    Καταθέτοντες,με την ευκαιρία της σημερινής επετείου και την ευγνωμοσύνη μας προς τη μνήμη του Αντώνη Μαρκουλή, ο οποίος τόσο είχε μοχθήσει και ετοίμαζε βιβλίο γι` αυτό, ευχόμαστε το Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, ως αρχιτεκτονικό καλλιτέχνημα, αλλά και ως φάρος πολιτισμού, να συνεχίσει και να διευρύνει την παρουσία και την προσφορά του  προς την ηθικοποίηση του ανθρώπου,  στο σανίδι του οποίου οι “ποιούντες ήθος” θα ακολουθούν τις προτροπές του Μπρὲχτ:

Παραστήστε αυτό που υ π ά ρ χ ε ι , αλλά
παρασταίνοντάς το , δείξτε
κι αυτό που δ ε ν υπάρχει , μα θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε να υπάρξει
και θα ήτανε ω φ έ λ ι μ ο .

Μεσ ' απ΄'την απεικόνισή σας
πρέπει να μάθει ο θεατής να δ ρ α πάνω σ' αυτό που  εσείς εικονίζετε .
Και τούτη η διαδοχή ας είναι ε υ χ ά ρ ι σ τ η .

Η μάθηση πρέπει να προσφέρεται  σ α ν τ έ χ ν η ,

και πρέπει εσείς σ α ν τ έ χ ν η
να διδάξετε π ώ ς δρα κανείς πάνω σε πράγματα κι ανθρώπους .
Κ ι η άσκηση της τέχνης είναι πηγή χαράς .”

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'

Ερμούπολη, Πάσχα 2014-20 Απριλίου


Εκτύπωση   Email