ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

AgioFos

  

Το θαυμαστό φαινόμενο του Αγίου Φωτός αποτελεί για μας τους Ορθοδόξους μια πολυαιώνια παράδοση, μαρτυρούμενη όχι μόνο από τους Πατέρες, που φυλάσσουν τη Θερμοπύλη της πίστεως και του Γένους στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου, αλλά και από πλείστους όσους ανά τους αιώνες αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος.
Πάντοτε, βέβαια, θα υπάρχουν και εκείνοι, που αμφισβήτησαν και αμφισβητούν ή και αρνούνται την αυθεντικότητα του Αγίου Φωτός, όπως και εκείνοι, που αρνήθηκαν ή και αρνούνται το Φως του Κόσμου, τον Ιησού Χριστό.
Το άγιο Φως, που και η Ελληνική Πολιτεία σέβεται και τιμά, είναι η ορατή πνευματοποίηση και επί τα βελτίω αλλοίωση και του υλικού κόσμου, που επήλθε ως απόρροια της Αναστάσεως του Κυρίου, δι'  ης τα πάντα καινά ποιεί!

 

Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄  

(Εφημερίδα "ESPRESSO" , 17 Απριλίου 2014)


Εκτύπωση   Email