Τα παιδιά της Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ναυτικό Παρατηρητήριο Άνδρου που βρίσκεται 720μ υψόμετρο στην κορυφή Αγιοι Σαράντα στην περιοχή Αμμόλοχος.Τα παιδιά υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στους χώρους του στρατοπέδου και των ραντάρ ο διοικητής της μονάδος κ.Μιλτιάδης Δελάρτας (Υπ/ρχος Π.Ν.) ο υποδιοικητής κ.Κωνσταντίνος Τρανάκος (Υπ/ρχος Π.Ν.) και οι νάυτες οι οποίοι μετά την ξενάγηση είχαν ετοιμάσει και προσέφεραν κέρασμα στα παιδιά της κατασκήνωσης.

Pin It